Digital restklorsensor

  • CS5530D Digital Residual Chlorine Sensor

    CS5530D Digital restklorføler

    Konstant spenningsprinsippelektrode brukes til å måle gjenværende klor eller saltsyre i vann. Metoden for måling av konstant spenning er å opprettholde et stabilt potensial ved elektrode måleenden, og forskjellige målte komponenter produserer forskjellige strømintensiteter under dette potensialet. Den består av to platinaelektroder og en referanseelektrode for å danne et mikrostrømmålesystem. Det resterende klor- eller hypoklorsyren i vannprøven som strømmer gjennom måleelektroden vil forbrukes. Derfor må vannprøven holdes flytende kontinuerlig gjennom måleelektroden under målingen.